Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Karolina Zięba-KulawikDoktorantka II roku studiów w Laboratorium Geomatyki (Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa; Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi) na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych "Lotniczy i Naziemny Skaning Laserowy" oraz "Systemy Informacji Geograficznej" na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W centrum zainteresowań naukowych doktorantki znajdują się zagadnienia dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii geoinformacyjnych do monitorowania przemian krajobrazu i analiz przestrzennych GIS 3D. W badaniach doktorantka skupia się w szczególności na wykorzystaniu lotniczego (ALS) i naziemnego (TLS) skanowania laserowego w opisie struktury i dynamiki (wskaźniki krajobrazowe) oraz rekonstrukcji i prognoz naturalnych a także antropogenicznych przemian krajobrazów ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów leśnych, będących bardzo ważnym ich geokomponentem.

Celem wyróżnionych przez Stypendium im. Anny Pasek badań jest określenie głównych kierunków przemian dokonujacych się w strukturze krajobrazów Tatrzańskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego oraz monitorowanie rozpadających się drzewostanów w aspekcie bezpieczeństwa na szlakach turystycznych. Cel ten będzie realizowany przy wykorzystaniu teledetekcji lotniczej i satelitarnej a także technologii LiDAR. Projekt zakłada także stworzenie i opublikowanie bezpłatnej mobilnej aplikacji (Android oraz iOS) – „BEZPIECZNY SZLAK”, w której zaimplementowane zostaną wyniki badań w formie interaktywnej mapy ze wskazaniem fragmentów szlaków turystycznych szczególnie zagrożonych ze strony ewentualnego upadku drzew martwych lub zamierających.

Od 2013 roku doktorantka czynnie uczestniczy w działalności Sekcji Geomatyki Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uczestniczy od strony organizacyjnej w Letnich Szkołach Geoinformacji „GeoGorce” oraz zimowych obozach naukowych realizowanych przez Laboratorium Geomatyki WL UR. Od 2011 roku organizuje wraz z Klubem Podróżników Śródziemie ogólnopolski cykl edukacyjno-ekologicznych akcji „Czyste Góry Czyste Szlaki” . Od 2015 Członek Zarządu Fundacji Klubu Podróżników - "Aleja Podróżników", której celami są m.in. wspieranie turystyki (w różnorodnych jej formach), inicjowanie akcji proekologicznych, propagowanie idei podróży, organizacja wyjazdów i obozów integracyjno-rozwojowych, w tym dla dzieci z ubogich rodzin.

Czas wolny poświęca swym pasjom, tj.: fotografii oraz podróżom, szczególnie turystyce górskiej. Relacje ze swoich wędrówek publikuje na portalach podróżniczych.