Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Miło nam ogłosić, że tegorocznym laureatem Konkursu Stypendialnego, promującego najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych, został Henryk Grzywna, Doktorant II roku w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania narzędzi GIS i teledetekcji w monitoringu środowiska. Szczegółowe badania prowadzone przez niego dotyczą monitorowania wilgotności gleb w kontekście monitoringu suszy w rolnictwie.

W nagrodzonym projekcie będzie skupiał się na wykazaniu przydatności technik teledetekcyjnych do obrazowania zmienności czasowej i przestrzennej warunków wilgotnościowych.
Więcej o Laureacie oraz zwycięskim projekcie można przeczytać tutaj.

W tym roku dodatkowo wyróżniliśmy dwa projekty stypendialne, których twórcy, dzięki uprzejmości firmy ESRI Polska, otrzymają bony na specjalistyczne szkolenia z zakresu GIS.

Osoby wyróżnione to Anna Zielonka z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, za projekt "Ocena możliwości wykorzystania pasywnych I aktywnych danych teledetekcyjnych do szacowania zasobu biomasy w strefie arktycznej na przykładzie doliny Adventdalen (Spitsbergen)” oraz Aleksandra Radecka z Politechniki Warszawskiej, za projekt „Teledetekcyjna analiza charakterystyki termicznej zieleni miejskiej na przykładzie m. st. Warszawy".

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Nimi przyczyniać się do rozwoju badań młodych i utalentowanych polskich naukowców.

Dziękujemy za patronat i wsparcie Konkursu Dyrektorowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmie ESRI Polska.