Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

19 i 20 października 2017 roku w Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyła się 5. Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, współorganizatorem której była Fundacja im. Anny Pasek. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny i zgromadziło specjalistów z tak odmiennych dziedzin, jak: technika oświetleniowa, planowanie przestrzenne, architektura, ekologia, medycyna, astronomia, turystyka, meteorologia, fizyka atmosfery, teledetekcja, biologia, fizjologia. Wspólnym mianownikiem było nocne światło i jego wpływ na zdrowie człowieka oraz jakość środowiska naturalnego. Jednym z tematów przewodnich Konferencji była metodyka określania stopnia zanieczyszczeniem światłem. Omawiane były m.in. techniki naziemne – punktowe pomiary fotometryczne, które następnie były interpolowane do rozkładów przestrzenny za pomocą technik GIS. Zaprezentowane zostały również metody teledetekcyjne, w tym obserwacje satelitów meteorologicznych DMSP i Suomi-NPP, oraz wysokorozdzielcze zdjęcia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dyskutowane były także pomysły na redukcję zanieczyszczenia światłem, w tym propozycje zmian w prawie, które służyłaby poprawie jakości instalowanego oświetlenia publicznego.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na stronie http://noc.edu.pl.

Zobacz galerię z konferencji (Fot. A. Kotarba)