Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

stypendiumimannypasekviiedycja webZ radością informujemy, że zakończyliśmy wszystkie etapy siódmej edycji Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek. Do zaszczytnego grona Laureatów dołączył Mateusz Ilba, doktorant na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Katedrze Geomatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W nagrodzonym projekcie skupia się nad opracowaniem środowiska open source służącego do wykonania analiz nasłonecznienia w pełnym wymiarze trójwymiarowym. Skupia się również nad wydajnymi sposobami pozyskiwania danych trójwymiarowych, oraz ich zapisie w standardzie CityGML.

Po raz pierwszy w historii konkursu Fundacja wraz z Partnerem konkursu – Firmą ESRI Polska, przyznały dodatkowe wyróżnienie, które otrzymał Daniel Kępski doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Celem wyróżnionego projektu jest wykonanie, za pomocą narzędzi GIS i fotogrametrii naziemnej, serii map przedstawiających czasowo-przestrzenne rozmieszczenie i podstawowe właściwości pokrywy śnieżnej na południowym Spitsbergenie. Zdaniem Organizatorów Konkursu projekt ten i proponowana metodologia badań, posiada ogromny i warty wsparcia potencjał w szeroko pojętych badaniach pokrywy śnieżnej oraz badaniach na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich.

Stypendium im. Anny Pasek przyznawane jest raz w roku, a jego adresatami są doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Honorowy Patronat nad siódmą edycją konkursu objęli: dr hab. Marek Drewnik - Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firma ESRI Polska.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu i cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Nimi przyczyniać się do rozwoju badań młodych i utalentowanych polskich naukowców!

Więcej o zwycięzcach i nagrodzonych projektach przeczytać można tutaj