Głównej zawartości

stypendiumimannypasekviiedycja webZ radością informujemy, że zakończyliśmy wszystkie etapy siódmej edycji Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek. Do zaszczytnego grona Laureatów dołączył Mateusz Ilba, doktorant na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Katedrze Geomatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W nagrodzonym projekcie skupia się nad opracowaniem środowiska open source służącego do wykonania analiz nasłonecznienia w pełnym wymiarze trójwymiarowym. Skupia się również nad wydajnymi sposobami pozyskiwania danych trójwymiarowych, oraz ich zapisie w standardzie CityGML.

Po raz pierwszy w historii konkursu Fundacja wraz z Partnerem konkursu – Firmą ESRI Polska, przyznały dodatkowe wyróżnienie, które otrzymał Daniel Kępski doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Celem wyróżnionego projektu jest wykonanie, za pomocą narzędzi GIS i fotogrametrii naziemnej, serii map przedstawiających czasowo-przestrzenne rozmieszczenie i podstawowe właściwości pokrywy śnieżnej na południowym Spitsbergenie. Zdaniem Organizatorów Konkursu projekt ten i proponowana metodologia badań, posiada ogromny i warty wsparcia potencjał w szeroko pojętych badaniach pokrywy śnieżnej oraz badaniach na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich.

Stypendium im. Anny Pasek przyznawane jest raz w roku, a jego adresatami są doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Honorowy Patronat nad siódmą edycją konkursu objęli: dr hab. Marek Drewnik - Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firma ESRI Polska.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu i cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Nimi przyczyniać się do rozwoju badań młodych i utalentowanych polskich naukowców!

Więcej o zwycięzcach i nagrodzonych projektach przeczytać można tutaj