Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Aktualności

Z przyjemnością ogłaszamy, że tegoroczną laureatką Konkursu Stypendialnego, promującego najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych, została Anita Sabat-Tomala, doktorantka w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Główny obszar jej zainteresowań to wykorzystanie technik teledetekcji hiperspektralnej w analizach środowiskowych. Jest współautorką wielu publikacji naukowych oraz laureatką kilku konkursów na najlepsze prace dyplomowe.

Celem nagrodzonego projektu jest opracowanie oraz przetestowanie teledetekcyjnej metody identyfikacji inwazyjnego gatunku łubinu trwałego z wykorzystaniem metod klasyfikacji pikselowych i podpikselowych oraz lotniczych obrazów hiperspektralnych HySpex, w obszarach Gór Kamiennych i Rudaw Janowickich.

Więcej o Laureatce oraz zwycięskim projekcie można przeczytać tutaj.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzczyni i cieszymy się, że możemy wspierać rozwój i badania zdolnych młodych naukowców.

Dziękujemy za patronat i wsparcie Konkursu Dyrektorowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmie ESRI Polska.

2018 kwolskiZ przyjemnością ogłaszamy, że tegorocznym laureatem Konkursu Stypendialnego, promującego najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych, został Krzysztof Wolski, doktorant III roku w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Główny obszar jego zainteresowań oraz aktywności naukowej to hydraulika koryt otwartych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu roślin oraz modelowanie hydrologiczne typu opad-odpływ.

Celem nagrodzonego projektu jest wykazanie zmian w kształtowaniu się odpływu wód wynikających z przeobrażenia systemów leśnych w wybranych zlewniach górskich. Zmiany struktury lasów na przestrzeni lat, określone za pomocą zdjęć satelitarnych, wraz z danymi opadowymi i hydrologicznymi pozwolą utworzyć modele zmian i pozwolić na ich prognozowanie.

Więcej o Laureacie oraz zwycięskim projekcie można przeczytać tutaj.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcy i cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Nim przyczyniać się do rozwoju badań młodych i utalentowanych polskich naukowców.

Dziękujemy za patronat i wsparcie Konkursu Dyrektorowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmie ESRI Polska.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznej edycji i cieszymy się z bardzo wysokiego i wyrównanego poziomu wniosków stypendialnych.

Miło nam ogłosić, że tegorocznym laureatem Konkursu Stypendialnego, promującego najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych, został Henryk Grzywna, Doktorant II roku w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania narzędzi GIS i teledetekcji w monitoringu środowiska. Szczegółowe badania prowadzone przez niego dotyczą monitorowania wilgotności gleb w kontekście monitoringu suszy w rolnictwie.

W nagrodzonym projekcie będzie skupiał się na wykazaniu przydatności technik teledetekcyjnych do obrazowania zmienności czasowej i przestrzennej warunków wilgotnościowych.
Więcej o Laureacie oraz zwycięskim projekcie można przeczytać tutaj.

W tym roku dodatkowo wyróżniliśmy dwa projekty stypendialne, których twórcy, dzięki uprzejmości firmy ESRI Polska, otrzymają bony na specjalistyczne szkolenia z zakresu GIS.

Osoby wyróżnione to Anna Zielonka z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, za projekt "Ocena możliwości wykorzystania pasywnych I aktywnych danych teledetekcyjnych do szacowania zasobu biomasy w strefie arktycznej na przykładzie doliny Adventdalen (Spitsbergen)” oraz Aleksandra Radecka z Politechniki Warszawskiej, za projekt „Teledetekcyjna analiza charakterystyki termicznej zieleni miejskiej na przykładzie m. st. Warszawy".

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Nimi przyczyniać się do rozwoju badań młodych i utalentowanych polskich naukowców.

Dziękujemy za patronat i wsparcie Konkursu Dyrektorowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmie ESRI Polska.

19 i 20 października 2017 roku w Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyła się 5. Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, współorganizatorem której była Fundacja im. Anny Pasek. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny i zgromadziło specjalistów z tak odmiennych dziedzin, jak: technika oświetleniowa, planowanie przestrzenne, architektura, ekologia, medycyna, astronomia, turystyka, meteorologia, fizyka atmosfery, teledetekcja, biologia, fizjologia. Wspólnym mianownikiem było nocne światło i jego wpływ na zdrowie człowieka oraz jakość środowiska naturalnego. Jednym z tematów przewodnich Konferencji była metodyka określania stopnia zanieczyszczeniem światłem. Omawiane były m.in. techniki naziemne – punktowe pomiary fotometryczne, które następnie były interpolowane do rozkładów przestrzenny za pomocą technik GIS. Zaprezentowane zostały również metody teledetekcyjne, w tym obserwacje satelitów meteorologicznych DMSP i Suomi-NPP, oraz wysokorozdzielcze zdjęcia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dyskutowane były także pomysły na redukcję zanieczyszczenia światłem, w tym propozycje zmian w prawie, które służyłaby poprawie jakości instalowanego oświetlenia publicznego.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na stronie http://noc.edu.pl.

Zobacz galerię z konferencji (Fot. A. Kotarba)

Dnia 10 lutego 2017 roku, przedstawiciele Fundacji i jej sponsorów, w wyjątkowych i pięknych wnętrzach Pałacu Mieroszewskich w Będzinie, mieli zaszczyt nagrodzić Zwycięzców - IX edycji Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek oraz III Konkursu Fotograficznego n. p. m.

01 102 1

Spotkanie było także doskonałą okazją do spotkania się z przedstawicielami Administracji Samorządowej, Sponsorami, Wolontariuszami, Sympatykami Fundacji oraz wszystkim innym, którzy w szeroko pojęty sposób wspierają nasze działania. Spotkanie to było okazją do pochwalenia się aktualnymi osiągnięciami oraz wymianą cennych spostrzeżeń, pomagających jeszcze bardziej rozwijać się Fundacji.

Gratulujemy jeszcze raz Zwycięzcom naszych konkursów i składamy szczególne podziękowania Dyrekcji Muzeum Zagłębia – Pałacu Mieroszewskich w Będzinie za stałe wsparcie oraz wszystkim tym, którzy w ramach spotkania przekazali darowizny na statutową działalność naszej Fundacji.

Dziękujemy!

Więcej o Laureatce IX Edycji Stypendium naukowego im. Anny Pasek

Więcej o Laureacie III Konkursu Fotograficznego n. p. m.

Zobacz galerię autorstwa (A. Marciniaka)