Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Założycielem i kierownikiem Pracowni GIS, a następnie Zakładu GIS, był prof. Wojciech Widacki

Obecność nowożytnej geografii w Polsce związana jest z powstaniem w 1849 roku Katedry Geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim - pierwszej tego typu placówki uniwersyteckiej w Polsce, a zarazem drugiej w świecie. Współcześnie, badania z zakresu nauk geograficznych są realizowane w Uniwersytecie Jagielloński poprzez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (IGiGP).

Dzięki staraniom prof. dr hab. Wojciecha Widackiego(1943-2006) w 1993 roku powstała w IGiGP Pracownia Systemów Informacji Geograficznej - pierwsza uniwersytecka jednostka w Polsce zajmująca się systemami informacji geograficznej. W 1998 r. uzyskała ona rangę zakładu. W roku akademickim 1992/93 wprowadzono pierwszy kurs dydaktyczny GIS, najpierw jako przedmiot do wyboru dla studentów geografii i innych kierunków, następnie jako przedmiot obligatoryjny. Uzupełniono go następnie kilkoma kursami na poziomie zaawansowanym, w tym zajęciami terenowymi. W 1996 r. powstało Laboratorium Systemów Informacji Geograficznej z kilkunastoma stanowiskami komputerowymi i sprzętem peryferyjnym, wyposażone w programy IDRISI, ArcInfo, ArcView i ERDAS Imagine. Aktualnie znajdują się w nim ich najnowsze wersje, a także program Geomedia. Zakład wyposażony jest ponadto w zaawansowane odbiorniki GPS, a prze kilka lat funkcjonowała w nim Stacja Korekcyjna GPS. Zakład był organizatorem trzech międzynarodowych konferencji naukowych, ponad 20 warsztatów, a także współuczestniczył w organizacji kilku konferencji krajowych.

 

Oferta dydaktyczna w zakresie GIS umożliwia studentom geografii wybór specjalizacji GIS, realizację jednego z kilku zaawansowanych kursów oraz szeroką ofertę wyjazdów zagranicznych. W ramach sieci Applied Geoinformatics (CEE GIS) programu CEEPUS, możliwe są wyjazdy do ośrodków prowadzących badania i realizujących program dydaktyczny w zakresie GIS m.in. w Austrii, Czechach, Serbii i Czarnogórze, Rumunii czy na Węgrzech.

W Zakładzie, reprezentującym IGiGP UJ, znajduje się Polskie Centrum UNIGIS, jedno z 16 centrów narodowych sieci UNIGIS. Prowadzi ono w wspólnie z Centrum Geoinformatyki Uniwersytetu w Salzburgu w Austrii dwuletnie studia podyplomowo-magisterskie z zakresu informacji geograficznej. Studia prowadzone są na odległość (przez Internet), przy wykorzystaniu międzynarodowych standardów i materiałów. Absolwenci uzyskują tytuł Master of GIS Science Uniwersytetu w Salzburgu oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych UJ.